grafika
A CO NA TO MIESZKAŃCY ?
27/05/2015

W ramach realizacji projektu LIFE Szachownica/PL Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach zleciła wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu społeczno-gospodarczego planowanych działań w ramach Projektu LIFE+ nr LIFE12 NAT/PL/000012 na lokalną gospodarkę i społeczeństwo, a także na funkcję ekosystemu”. Wykonanie badania było konieczne ze względu na wymagania formalne stawiane projektom na etapie analizy zasadności przyznawania dofinasowań z NFOŚiGW i LIFE +.

6 maja 2015 r. dokonano odbioru pierwszej części opracowania tzw. RAPORTU OTWARCIA. Stanowi on swego rodzaju diagnozę stanu wyjściowego. Jego porównanie z wynikami badań, które przeprowadzone zostaną w końcowej fazie realizacji projektu, pozwoli na ocenę założeń dokonanych na etapie projektu, z faktycznym wpływem projektu na każdy z trzech obszarów:

1)      społeczeństwo,

2)      funkcję ekosystemu,

3)      lokalną gospodarkę.

Pomimo tego, że zasadniczym celem opracowania jest ocena wpływu działań przewidzianych w projekcie, co będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu wspomnianych badań porównawczych, analiza pierwszej części opracowania dostarczyła wielu cennych informacji o poziomie wiedzy mieszkańców i odwiedzających gminę Lipie, świadomości i stosunku ankietowanych do potrzeb związanych z ochroną przyrody oraz o ich oczekiwaniach.

Pozytywnym zaskoczeniem był, wykazany na podstawie badań ankietowych, wysoki poziom akceptacji i zrozumienia potrzeby realizacji głównego zadania przewidzianego w projekcie. Zgodnie bowiem z konkluzją autorów raportu, aż 90% badanych uważa, że „…wykonanie prac zabezpieczających strop jaskini przed zawaleniem jest potrzebne”.

Pomimo, iż celem projektu nie jest poprawa lokalnej gospodarki ale utrzymanie jednego z największych w Polsce zimowisk nietoperzy, 44% badanych uważa, że ma on na nią pozytywny wpływ. 92% opiniodawców uważa również, że projekt przyczyni się do promocji regionu.

Ważnym sygnałem dla nas jest wykazany w badaniu niski stopień identyfikacji informacji docierających do respondentów z prowadzonymi przez nią działaniami edukacyjnymi.

Badanie uwiarygodniło również docierające do nas niepokojące informacje o powtarzających się wizytach osób postronnych w Jaskini Szachownica (gmina Lipie). W trosce o Państwa bezpieczeństwo ponowienie apelujemy zatem o kategoryczne powstrzymanie się od zwiedzania tego obiektu. Ostrzegamy, że jaskinia Szachownica jest szczególnie niebezpieczna. Intensywne osypywanie się odłamków skalnych stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Obiekt w każdej chwili może ulec zawaleniu.

 Zarówno raport jak i metodyka dostępne są na stronie www.lifeszachownica.pl w zakładce „MATERIAŁY”.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
NI
4
5
6
7
8
9
10
natura.png
dyrekcja.png
regionalna.png
geoportal.png