grafika
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE SPOTKANIE W GMINIE LIPIE
11/02/2015

26 stycznia 2015 r. dzięki uprzejmości Gminy Lipie w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu. Poza przedstawicielami Gminy w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Kłobucku, Nadleśnictwa Kłobuck, a także  członkowie rady gminy oraz sołtysi.

Podczas spotkania Pan Adam Skwara, koordynator projektu szczegółowo omówił cele, założenia oraz działania przewidziane w projekcie.

Część dyskusyjna skoncentrowała się na wyjaśnieniu zagrożeń jakie mogłoby nieść ze sobą przebywanie w Jaskini Szachownica. Omówiono zarówno techniczne jak i formalno-prawne przyczyny braku możliwości udostępnienia obiektu dla ruchu turystycznego, tak przed, jaki po zakończeniu prac. Podkreślono, że pomimo wykonanych prac zabezpieczających wstęp do Jaskinia Szachownica I wciąż będzie wiązał się z zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi.

Uczestnicy spotkania zgodzili się co do potrzeby kontynuowania działań edukacji mającej na celu zwiększenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych oraz  świadomości społeczeństwa odnośnie do ww. zagrożenia. Ponadto, przedstawili ciekawe pomysły uatrakcyjnienia oferty turystycznej gminy oraz kierunki jej rozwoju i promocji walorów przyrodniczych gminy.

Zarówno Gmina jak i Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach zadeklarowały potrzebę i chęć współpracy w zakresie wypracowania rozwiązań, które pozwoliłby na poprawę świadomości ekologicznej i bezpieczeństwa społeczeństwa a jednocześnie umożliwiłyby optymalne wykorzystanie walorów Gminy Lipie.

Podkreślono jednak, że wszelkie działania związane z rozwojem turystyki gminy nie leży w kompetencji RDOŚ w Katowicach.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
NI
4
5
6
7
8
9
10
natura.png
dyrekcja.png
regionalna.png
geoportal.png