Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
30/05/2014

NFOŚiGW to państwowa instytucja, której celem jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce wodnej. Jako instytucja sektora finansów publicznych, uczestniczy w finansowaniu projektów ze środków krajowych i zagranicznych: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), Instrumentu Finansowego LIFE+, tzw. funduszy norweskich – Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w ramach współpracy dwustronnej. Fundusz wspiera również zadania z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, popularyzowania wiedzy ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci, a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz.

Instrumenty ekonomiczne, stosowane przez Narodowy Fundusz, przeznaczone są przede wszystkim na dofinansowanie dużych inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym.

Podstawy funkcjonowania działalności NFOŚiGW określone są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Narodowy Fundusz od początku swojej działalności współpracuje z instytucjami zagranicznymi. Utworzony w Polsce w 1989 r. fundusz ekologiczny, nie mający wówczas odpowiednika w innych krajach Europy, wzbudził duże zainteresowanie zagranicy jako potencjalny partner w realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska. Obecnie Fundusz jest największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska w Polsce. Od września 2008 r. pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE+.

Więcej o NFOŚiGW -  na stronie www.nfosigw.gov.pl.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
NI
4
5
6
7
8
9
10
natura.png
dyrekcja.png
regionalna.png
geoportal.png