Instrument finansujący LIFE+
29/07/2014

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej, który koncentruje się wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. Program LIFE + odgrywa ważną rolę w realizacji celów europejskiej polityki w sprawie różnorodności biologicznej, określonych w unijnym planie działania na rzecz różnorodności biologicznej oraz w dyrektywach - ptasiej i siedliskowej. Program zarządzany jest przez Komisję Europejską. LIFE+  funkcjonuje od 2007 roku. Zastąpił poprzednio funkcjonujący, podobny instrument LIFE.

 

Program LIFE+ składa się z trzech elementów:

  • LIFE+ Przyroda i różnorodność biologiczna, wspierający ochronę gatunków lub siedlisk priorytetowych sieci Natura 2000 oraz projektów przyczyniających się do powstrzymania procesu spadku różnorodności biologicznej;

  • LIFE+ Polityka i zarządzanie w zakresie środowiska, wspierający działania na rzecz rozwoju i wdrażania nowych podejść, technologii, praktyk w zarządzaniu i gospodarowaniu środowiskiem w tym wzrost udziału społeczeństwa w zarządzaniu i ochronie środowiska

  • LIFE+ Informacja i komunikacja, finansujący kampanie społeczne mające na celu zwiększenie świadomości w kwestiach związanych z ochroną środowiska a także kampanie informacyjne i szkolenia w sprawie zapobiegania pożarom lasów

 

W roku 2014 rozpoczęła się kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej - LIFE, która stanowi kontynuację działań współfinansowanych ze środków UE w ramach instrumentu finansującego LIFE+.

 

Więcej o instrumencie finansowym LIFE+ - na stronie www.ec.europa.eu/environment/life/index.htm

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
NI
4
5
6
7
8
9
10
natura.png
dyrekcja.png
regionalna.png
geoportal.png