Działania
30/05/2014

W celu zatrzymania dezintegracji Jaskini Szachownica przeprowadzone będą prace polegające na konserwacji i wzmocnieniu struktury skalnej stropu. Do zabezpieczenia tego obiektu zastosowane zostanie zastosowana kombinacja dwóch metod powszechnie stosowanych w górnictwie służących do zabezpieczania podziemnych wyrobisk korytarzowych w kopalniach, w tym:

 1. Iniekcyjne wzmacnianie górotworu od strony stropów jaskini.

Metoda ta polega na wtłoczeniu środka uszczelniająco-wzmacniającego w otwory wywiercone w stropie jaskini. Iniekcja spowoduje zespolenie spękań w górotworze, uszczelnienie stropu jaskini przed migracją wody oraz spowoduje konsolidację i wzmacnianie stropów ociosów wyrobiska. Powiększenie objętości środka klejącego pozwali na wypełnienie rys i pęknięć bloków skalnych co zagwarantuje dobre sklejenie i wzmocnienie skał. Dzięki temu działaniu uzyskana zostanie większa szczelność i konsolidacja górotworu.

2. Wzmacnianie górotworu za pomocą kotwi z powierzchni.

Metoda ta polega na umieszczeniu w stropie jaskini kotew (żerdzi). Proces technologiczny polega na wywierceniu otworów w stropie równych długościom żerdzi za pomocą ruchu obrotowego kotwy, dzięki czemu zostaną one wprowadzone do bloków skalnych. Po wykonaniu tych czynności do kotew wtłacza się środek klejący. W czasie wiązania środek iniekcyjny zwiększa objętość, co powoduje penetrację kleju w szczeliny i sklejanie popękanych skał. Zbrojenie odznacza się znacznie większą wytrzymałością na zginanie i ścinanie niż pełne pręty zbrojeniowe o tym samym przekroju poprzecznym. Głównym celem kotwienia będzie uzyskanie stateczności wyrobiska poprzez przejecie przez kotwy naprężeń, głównie rozciągających, występujących w stropie.

Sklejone i wzmocnione obudową bloki stropu jaskini zapewnią stabilność całego naruszonego robotami podziemnymi masywu skalnego, a także zlikwidowane zostaną możliwości przecieków wodnych przez strop podziemi. Doprowadzi to w perspektywie wieloletniej do zatrzymania dezintegracji tego obiektu.

Projekt prezentuje najlepsze metody w dziedzinie ochrony nietoperzy. Zaproponowana technologia zabezpieczenia Jaskini Szachownica była już stosowana dla ochrony przed zawałem obiektów podziemnych, których naturalna struktura została w przeszłości naruszona w wyniku funkcjonowania kamieniołomów.

Fizyczne zabezpieczenie przed zawałem stropów obiektu oraz zabezpieczenie wejść na siedliskach nietoperzy w kamieniołomie komorowym, realizowane jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie w ramach trwającego od 2010 roku projektu „Ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków na obszarach sieci Natura 2000 w województwie lubelskim”, finansowany w ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ponadto, wymienić należy tutaj również zrealizowany w Niemczech projekt „Ochrona populacji siedlisk nietoperzy w byłej kopalni bazaltu w Mayener Grubenfeld (The Mayener Grubenfeld Project)” (2007 – 2013). Liczba nietoperzy występujących w tym obiekcie sięga pomiędzy 30000 a 50000 osobników. Zostało tam wykonane zabezpieczenie bloków sufitowych oraz upadających fragmentów skalnych. Umocnienie fragmentów skalnych wykonano w celu zapewnia zachowania w dobrym stanie populacji nietoperzy znajdujących się w tym obiekcie.

Doświadczenia uzyskane w trakcie realizacji projektu zostaną szeroko udostępnione potencjalnym podmiotom planującym realizację podobnych działań i umożliwią doskonalenie zastosowanych metod i technologii.

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
NI
6
7
8
9
10
11
12
natura.png
dyrekcja.png
regionalna.png
geoportal.png