grafika
OSTATNI SZLIF
31/03/2017

Pierwsze dni wiosny wykorzystujemy do przeprowadzenia ostatnich prac terenowych, dzięki którym część rezerwatu udostępniona zostanie do ruchu turystycznego. Przygotowania do oddania ścieżki edukacyjnej, w obrębie której możliwe będzie legalne poruszanie się po rezerwacie, są już na ostatniej prostej.

 Przypominamy jednak, że będzie ona przebiegała POZA OBIEKTAMI JASKINIOWYMI. Nie będzie dozwolone schodzenie ze ścieżki, a zakaz wstępu do samej Szachownicy nadal będzie obowiązywał.

 Decyzja o utworzeniu ścieżki dydaktycznej była pokłosiem częstego łamania zakazu ruchu, który poza trasami wyznaczonymi przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, obowiązuje we wszystkich rezerwatach. W rezerwacie „Szachownica” do tej pory taka trasa nie została wyznaczona, w związku z czym obowiązywał i nadal obowiązuje zakaz ruchu.

 Jednym z powodów, dla których rezerwat nie był udostępniony, jest  ogromne niebezpieczeństwo jakie niesie ze sobą wejście do jaskini „Szachownica”. W ramach projektu LIFE Szachownica przeprowadzone zostały prace, których celem było nie dopuszczenie do  zawalenia jaskini.Takie zabezpieczenia zostały wykonane. Jednak jak wskazują przeprowadzone badania, pomimo wykonania zabezpieczeń, górotwór ten jest wyjątkowo zeszczelinowany. W jaskiniach wciąż obserwuje się osypywanie odłamków skalnych. Zatem, choć zabezpieczone przed zupełnym zawaleniem,  obiekty te pozostają niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi.

Trzeba też pamiętać, że prace zostały zrealizowane nie dla udostępnienia Szachownicy turystom, ale dlatego że jest ona  ważnym schronieniem wielu gatunków nietoperzy objętych ochroną. Wśród nich są cztery wyjątkowo rzadkie, chronione również prawem unijnym, dla których wyznacza się obszary Natura 2000. To dzięki znaczeniu jaskini dla utrzymania populacji tych gatunków możliwe było pozyskanie z europejskiego instrumentu finansowego LIFE  środków, jakie potrzebne były na zabezpieczenie obiektów. Dlatego też dobro nietoperzy musi być brane pod uwagę. Niepokojenie tych zwierząt, szczególnie w okresie zimowym, jest dla nich poważnym zagrożeniem. Przypadkowe wybudzenie odbywa się kosztem utraty tłuszczu, który podczas snu wystarczyłby na wiele dni. Częste budzenie oznacza najczęściej śmierć zwierzęcia.

W związku z powtarzającymi się sygnałami o łamaniu zakazu wstępu do rezerwatu, problemem zajęła się Regionalna Rada Ochrony Przyrody, która w lutym  2016 r. wyraziła opinię  o konieczności umieszczenia w rezerwacie tablic edukacyjno-informacyjnych.

 

W ramach przygotowań do udostępnienia rezerwatu zamontowaliśmy dziesięć niewielkich tablic informacyjnych, dedykowanych przede wszystkim nietoperzom i ich „królestwu” jakim jest Szachownica,  a także dodatkowo tablic ostrzegawczych informujących o zakazie wstępu do jaskini.

 

Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
NI
4
5
6
7
8
9
10
natura.png
dyrekcja.png
regionalna.png
geoportal.png