SZACHOWNICA PONOWNIE W RĘKACH GÓRNIKÓW
22/06/2016

6 czerwca br. w Jaskini Szachownica rozpoczął się drugi etap robót związanych z zabezpieczeniem tego obiektu przed zawaleniem stropu. Prace prowadzone są w ramach realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach projektu Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej (LIFE+) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym razem, poza pracami wewnątrz Jaskini,  wykonane zostanie zabezpieczenie wokół otworu studni krasowej na powierzchni górotworu.

 

Ze względu na bezpieczeństwo zimujących w Szachownicy nietoperzy, konieczne było zaplanowanie prowadzenia prac etapami, aby nie zakłócić ich hibernacji. Przerwę w pracach wykorzystano do prowadzenia obserwacji stateczności masywu oraz monitoringu przyrodniczego. W tym czasie rozpoczęto także cykl zajęć dla uczniów szkół w powiecie Kłobuckim. Celem spotkań jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat wartości przyrodniczej jaskini, gatunków nietoperzy spędzających w niej zimę oraz ich specyfice. Dla realizujących projekt był to również okres sprawozdawczości z realizacji zadań, które zostały zaprezentowane między innymi Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego, gronu uznanych przedstawicieli nauki i praktyki, opiniującemu działania podejmowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. W wyjazdowym posiedzeniu Rady uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Kłobuck oraz Gminy Lipie. Jedną z konkluzji spotkania, wynikającą z uzyskanych informacji o częstych wizytach przypadkowych turystów, było zarekomendowanie przez członków Rady wykonania zabezpieczenia otworów wejściowych jaskini, które mają być chronione głazami. Ponadto w rezerwacie zostanie utworzony punkt edukacyjny, prezentujący walory przyrodnicze tego miejsca, któremu towarzyszyć będą tablice  informujące, że pomimo zrealizowanych tam prac obiekt nadal jest niebezpieczny. Realizacja tych  działań  planowana jest jednak dopiero w roku 2017 r.

 

Przypominamy, że jaskinia jest częścią rezerwatu Szachownica, który nie jest udostępniony do ruchu turystycznego. W związku z tym, osoby nie posiadające wymaganych prawem zezwoleń, nie mają tam prawa wstępu. Umyślne naruszenie obowiązującego zakazu, zgodnie z art. 127 ustawy o ochronie przyrody, grozi karą grzywny lub aresztu.


Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
NI
4
5
6
7
8
9
10
natura.png
dyrekcja.png
regionalna.png
geoportal.png